Gypsyho ferrata

Gypsyho ferrata (Tatarkova próba) ako výstup na Gerlach je variantom klasického výstupu na Gerlach. Začína taktiež pri horskom hoteli Sliezsky dom 1 680 m n.m.. Pokračujeme Velickou dolinou a v Hornej Kvetnici odbočíme zo značeného turistického chodníka. Po krátkom výstupe prichádzame k miestu, kde začína Gypsyho ferrata – komín zaistený reťazmi. Po ich prekonaní pokračujeme vo výstupe do Gerlachovského sedla. Zo sedla hrebeňom Martinovka na vrchol Gerlachovského štítu.

Zostup vedie do Batizovskej doliny, k Batizovskému plesu a Tatranskou magistrálou k hotelu Sliezsky dom alebo cez Velický žľab do Velickej doliny a k hotelu Sliezsky dom.

Gypsyho ferrata

Náročnosť: stredná/ťažká

Prevýšenie: cca 1000 m

Vzdialenosť: cca 15 km

Počet osôb: max. 2 osoby

Cena: zahŕňa horského vodcu, poistenie, sedací úväz, prilbu, karabínu a dopravu