Zoznam sprostredkovateľov

poverených spoločnosťou Mountain Addiction, s. r. o., IČO : 47 758 376, so sídlom 059 86 Nová Lesná 525, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30522/P ako prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

Ján Gerčák |01.04.1948 | Poľná 485/31, 059 52 Veľká Lomnica

Anna Gerčáková | 14.8.1951 | Poľná 485/31, 059 52 Veľká Lomnica

Júlia Sládeková | 41 299 451 | Šrobárová 2610/10, 058 01  Poprad

Union poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava